0
تشخیص سکه
با سلام و تشکر از زحمات شما
لطفا درمورد قدمت این سکه راهنمایی کنید.
ممنون.