2
مدال خارجی
باسلام.درصورت امکان بفرمایید که این سکه برای کدام کشور است؟