2
اصلی بودن سکه ربع پهلوی
با عرض سلام
میخواستم بدونم سکه ی ربع پهلوی ۱۳۳۸ اصلی است یا خیر؟
ممنون