1
اصلی بودن سکه نیم پهلوی
با عرض سلام
میخواستم بدونم سکه ی نیم پهلوی سال ۱۳۵۳ اصلی است یا خیر؟
ممنون