صفحه قبل
سکه ارور؟
با سلام
آیا این نقطه اضافی بعد از عدد 3 در تاریخ سکه 1352 ارور محسوب میشه ؟ یا در تمامی این سکه های ده ریالی این نقطه وجود داره؟