-6
نوع مدال و ارزش این مدال؟
ممنوم میشم بزرگواران در مورد این مدال اگر شناختی دارند توضیح بدن.

ارزش و قیمت این مدال چنده؟
آیا ممکنه مجموعه داران ایرانی داخل کشور این مدال رو داشته باشند؟ ( متاسفانه بنظر میاد ارتباط مستمر و فعالی همچون یک نهاد صنفی بین مجموعه دارن ایرانی برای تبادل تجربه و نظر و دانش وجود نداره و سایت سکه ها تنها ملجا در این مورده. برای رونق و ترقی و پیشرفت مجموعه داری و ورود نسل جدید و جوان به این عرصه ایجاد نهاد صنفی مجموعه داری و یک فوروم اینترنتی سکه شناسی ضروری هست )