2
سکه اسرائیلی
با عرض خسته نباشید من یک سکه اسرائیلی دارم ولی اطلاعاتی در مورد این سکه ندارم چون به زبان عبری نوشته شده آقای موسوی اگر میتوانید اطلاعات این سکه را بگویید و من شک دارم که سکه ارور دارد واقعا ارور دارد یا نه