1
محض اطلاع
جالبه برای اولین بار متوجه شدم که دکمه روی لباس2000 دینار احمدشاه در اصل یک گل هست که عکس آنرا برای مشاهده دوستان آپلود کرده ام
تا الان سکه ای که اینقدر واضح گل را نشان داده باشه در جایی ندیده ام