2
سکه طلای ناصرالدین شاه
با سلام و احترام
ارزانترین سکه طلای دو تومانی و ۱ تومانی از لحاظ سال و ارور و حالات دیگر (حالت معمول سکه ی طلای ۱ تومانی و دو تومانی ناصری) چقدر میشود و از آن ها ضرب دو زده شده است؟