2
مدال عجیب
سلام استاد موسوی
در مورد مدال زیر اطلاعات دارید؟
اگر دوستان دیگر هم اطلاعات دارند خوشحال میشوم اعلام کنند