2
راهنمایی سکه 25 دیناری 1314
با عرض پوزش و تشکر از عنایت حضرت عالی لطفا بفرمایید سکه در تصویر اصلی می باشد؟
با سپاس فراوان