صفحه قبل
درجه کمیابی و ارزش تقریبی ارور تاریخ 1324 هزار دینار تصویری احمد شاه قاجار
با تشکر از جناب مهدی شهریاری که در مورد سوال قبلی راهنمایی فرمودند میخواستم بدونم قیمت تقریبی ارور 1324 هزار دینار احمدشاه در کیفیت extra fine چنده و درجه کمیابی این سکه تا چه حدی هست؟