2
راهنمایی سکه پنجاه دیناری
باسلام و عرص ادب خدمت اساتید محترم.
لطفا بفرمایید سکه در تصویر فاقد تاریخ میباشد؟ و آیا قابلیت نگهداری را دارد؟
با سپاس.