1
تشخيص ارور 10 ریال 2536
سلام
آيا سكه در تصوير باتوجه به قسمت هاى مشخص شده ارور محسوب مى شود؟
باتشكر از پاسخگويى كارشناسان و دوستان عزيز
موفق وسربلند باشيد
سلام
آيا اين نوع سكه ها ارزش كلكسيونى ومالى دارد؟حدوداًچقدر؟
موفق باشيد