3
راهنمایی سکه صد دیناری ۱۲۹۶
با سلام ودرود .لطفا.بفرماید.سکه ذکر شده اصل میباشد.
اگر هست در کجایی دسته بندی قرار میگیرد..با سپاس فراوان..
سلام . اگر سکه مذکور تاریخ ۱۲۹۶ باشد چقدر ارزش دارد؟ سپاس .