2
سکه پانصدی هفته وحدت
با سلام در صورت توجه به عکس ارسالی ؛ نوشته روی سکه و شکل گل و برگ در سکه سمت راستی درشت تر و از ظرافت کمتری از سکه سمت چپی برخوردار می باشد که این تفاوت در اندازه و شکل کلمه «هفته وحدت» کاملا مشهود است. (آن روی سکه نیز از سکه سمت چپ درشت تر است) سوال من این است آیا این یک ارور است؟ یا سکه پانصدی هفته وحدت در دو نوع ضرب شده؟ آیا ممکن است در آینده قیمت سکه با ضرب درشت تر بیشتر بشود؟ کدام ضرب رایج تر است؟ با تشکر