2
جمع آوری عکس سکه های تقلبی
سلام
یک پیشنهاد دارم
با اینکه میدانم کاری وقت گیر و سختی است ولی چقدر خوب است عکس تمام سکه های تقلبی که توسط شما کارشناسی میشود و یا موجود است را جمع آوری کرده و همراه با دلایل به صورت pdf در یک بروشور یا کتاب جمع آوری کرده وآنرا به علاقه مندان بفروشید
مسلما به مرور زمان هزینه آن جبران میشود و کتاب به نام شما منتشر میشود