صفحه قبل
ارور در حین ضرب یا دستی
سلام ایا این ارور ضرب 250 ریال در حین ضرب سکه امکان پذیر هست یا اینکه ممکن هست خارج از ضرابخانه بوجود امده باشد