2
جلاسنج در سکه
سلام و خسته نباشید ببخشید استفاده از جلاسنج تا چند درصد از قیمت سکه های غیره بانکی کم خواهد کرد و چطوری جلای مصنوعی جلاسنج و از بین ببریم