1
امكان ارور (اشتباه) در ضرب سكه و چاپ اسكناس
سلام وقت بخير
چند سوال از كارشناسان و دوستان عزيز داشتم؛
١- امكان اشتباه در چاپ اسكناس بيشتر هست يا ضرب سكه؟ چرا؟
٢-از نظر دوستان و كارشناسان يك اسكناس داراى ارور (اشتباه) ارزش بيشترى دارد يا يك سكه دارى ارور (اشتباه)؟ چرا؟
موفق و سربلند باشيد