1
نحوه تشخیص اصالت سکه
بعد از عرض خسته نباشید به تمامی گردانندگان سایت سکه ها و آنتیک...
کاش هنگامی که در مورد تقلبی بودن سکه ای نظر میدهید بطور خلاصه و در حد چند جمله دلیل آنرا بیان کنید تا به علم بینندگان هم اضافه شود
مثلا اگر سکه ای شیر آن یا نوشته آن یا ... مشکل دارد بطور خلاصه بیان کنید
مثلا " از روی نوشته مظفرالدین شاه" متوجه میشویم تقلبی است...
با سپاس