2
راهنمای سکه یک ریالی ۱۸۰ درجه
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی
آیا سکه مذکور با توجه به شرایط موجود قابلیت نگهداری را دارد؟
اگر دارد در چه گروهی از دسته بندی قرار میگیرد؟
سپاسگذارم
با.سلام مجدد
امید است که با یاری اساتید مجرب و توانایی سکه ها از کسوت کاربر ابتدایی با کاربران میانی همراه شوم بازهم از حسن نظر حضرتعالی سپاسگذارم