اصل یا تقلبی بودن دو هزار دیناری مظفری
سلام، این سکه اصل یا تقلبی است؟ و ارزش ان رو میفرمایید؟