2
سکه 500 تومانی حضرت معصومه با چرخش 45 درجه
سلام استاد
با توجه به اینکه چرخش در سکه های 500 تومانی بسیار نادر است به نظر شما سکه 500 ت حضرت معصومه با چرخش 45 درجه چقدر قیمت دارد
با سپاس فراوان