1
۵ دیناری ۱۳۱۶ ۶ مکرر
سلام ببخشید این واریته ۵ دیناری کمیاب تر است یا تاریخ ۱۳۱۹ است؟ممنون