1
تعویض سکه
سلام
با توجه به اینکه بعضی از کاربران از جمله شخص خودم از بعضی از سکه های نقره تعداد زیادی و از بعضی تعداد کمی دارم
آیا حاضر به تعویض هستید؟
به این صورت که سکه ای که بعد از مدتی از ارائه آن توسط سایت فروش نشود را انتخاب کنیم و بعد با ارسال عکس سکه هایی که میخواهیم تعویض کنیم
انتخاب را به شما واگذار کنیم و در صورت موافقت در مورد قیمت تفاوت سکه ها آنرا برای شما ارسال نماییم.
مطمئن باشید اینطوری هم شما سود خواهید برد هم کاربران به سکه های مورد علاقه خود خواهند رسید