سؤال
باعرض سلام وادب.
تعداد 3عدد سکه چکشی که قدیمی هستند وروی آن نوشته ضرب دارالعباده یزد چطور میتوانم تشخیص بدم که اصل هستند یا تقلبی. لطفا شما می‌توانید راهنمایی یا کمک کنید میتونم عکس سکه ها را هم براتون ارسال کنم ممکن هست که عکس سکه ها رو خصوصی براتون بفرستم لطفا کمک وراهنمائیم کنید. ممنون وسپاسگزارم