0
ارزش ۲۰۰ریالی
سلام ۹۶عدد ۲۰۰ریالی سریالی همه پشت هم نو هست چهار عددش رو دادم به کسی
می خوام بدونم ارزش این ۹۶اسکناس که همه سریالهای پشت هم هست چنده از عدد ۰۱تا۹۶کامل پشت هم هست