1
تشخیص اصلی بودن سکه
یه عدد سکه دارم از جنس و اصلی بودنش اطلاعاتی دقیق ندارم خواستار کمک از کارشناس های سکه شدم لطفا بهم بگید سکه کی دارم اصلی یا بدل