0
اصالت ، دوره سکه
سلام
می خواستم ببینم سکه اصالت دارد یا خیر؟ و اگر اصل هست برا چه دوره ای هست؟