1
سکه چه دوره ای و اصالت دارد؟
درود بر بزرگواران بنده این سکه رو در زمین کشاورزی پیدا کردم و نمیدونم جنسش چی هست و آنقدر کوچیک هست اندازه گیری هم نکردم.
آیا اصالت دارد،جنس فلز چیست؟
مال چه دوره ای از تاریخ ایران شهر هست؟
ممنون.