-1
5 ریالی 1311
سلام
سکه 5 ریالی 1311 که عکسش در پیوست هست کیفیت و قیمت تقریبی را بفرمایید
سلام مجدد
واقعا شما چگونه کیفیت بانکی بدین وضوح را AU میبینید اقلا میگفتید تصویر باید دقیقتر دیده شود یا گرفته شود یک چیزی برادر من سکه با کمترین خش اصلا تو تصویر پیدا نیست ببخشید من سکه از نزدیک دارم میبینم گرید سکه در حد MS66 هست تشخیص AU یعنی پایینترین درجه تقریبا بانکی را میدهید

ویرایش شده: طبق قوانین متن اصلاح گردید. لطفا رعایت بفرمایید
ی ب دوست عزیز ما از روی تصویر نظر می دهیم تصویر هم AU نشان می دهد نه MS66 2 هفته پیش
ی ب شما که با در اختیار داشتن سکه کیفیت آنرا دقیق و به ریز می دانید(MS66) چرا از کیفیت سئوال می کنید 2 هفته پیش
پ ا دوست گرامی، اگر شما خودتان کارشناس هستید، پس چرا از دیگران در مورد این سکه سوال میفرمایید و اگر نیستید و سوالی مطرح میفرمایید با 2 هفته پیش
ح ج بر نظرم روی کیفیت سکه تان مصر هستم . 2 هفته پیش