0
دوره سکه چکشی
باسلام
دوستان عزیز سال نو مبارک
لطفا در مورد این سکه نظرات ارزشمند خودتان را بیان نمایید