1
اسکناس ۱۰۰۰ریالی سری سوم
با درود بر اساتیدید محترم.
با توجه به این که اسکناس ۱۰۰۰ریالی سری سوم فوق را بنده خودم در یک کاور طلقی جهت پرهیز از اسیب های احتمالی قرار دادم و پرس نمیباشد تقاضا دارم نظربفرمایید نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری اسکناس
سپاس