0
سکه ۵۰۰ فلس عراق
باسلام
سکه ۵۰۰ فلس عراق اصالت داره برای چه سالی هست و قیمتش چقدره؟