0
سکه نقره سال ۱۹۹۴
باسلام
ارزش تقریبی این سکه را میخواستم
وزن ۱۵ گرم نقره سال ساخت ۱۹۹۴ سویس