0
ارور سکه ۵۰۰ ریال ۱۳۹۰ لا کشیده
با سلام
این سکه لا کشیده داره تو گوگل زدم تو بقیه سکه ها مشاهده نکردم آیا ارور محسوب میشه؟