0
پولک ضرب نشده سکه
باسلام
ایا این چیز پولک ضرب نشده سکه هست؟
وزن ان 10.25 گرم است و قطر ان 25 میلی متر و ضخامت ان هم 2 میلی متر است