0
ارزش و اصالت سکه های خارجی
با سلام خدمت اساتید بزرگوار
لطف بفرمایید اصالت و ارزش این دوسکه رو و باتوجه به این که هر دو سکه سر رو ته ضرب شده امکان ارور بودن رو داره؟؟