0
کارشناسی ارزش اسکناس ده تومانی
اسکناس هایی ک عکسشون را می‌گذارم ارزششون چقدره؟
دوتاش سریالشون پشت سرهم هست