0
مجموعه داری کوپن
با سلام
آیا کوپن هم جزو مجموعه داری هست؟
آیا در میان اساتید کسانی ب کوپن علاقمند هستند؟