0
ارزش بشقاب قدیمی
باسلام
این بشقاب قدیمی که عکسش را گذاشتم ارزشش چقدره؟
باتشکر