0
ارزش مجموعه تمبر
باسلام
این تمبرهایی ک عکسشون را گذاشتم ارزشی دارن؟
چقدر؟