0
سکه ۵۰۰ تومانی ارور
سلام
لطفا این سکه ۵۰۰ تومانی رو کارشناسی کنید با این ارور چقدر ارزش داره؟