0
سکه ساسانی
سلام
لطفا اساتید راجع به سکه پیوست اظهار نظر فرمایند.