1
ارزش سکه ۲ ریالی (ارور دارد)
با سلام خدمت اساتید عزیز
سکه ۲ ریالی با ارور تاریخ ۳ رقم دارد چه مقدار ارزش دارد؟