3
نحوه نگهداری مدال های قدیمی
با سلام ودرود خودمت دوستان و اساتید محترم، در مورد نحوه نگهداری سکه های قدیمی در این سایت بسیار صحبت شده و از تجربیات ارزنده دوستان بهره فراوان برده ایم، ممنون میشوم در مورد نحوه نگهداری مدال های قدیمی هم اساتید و دوستان مجموعه دار که در این زمینه تجربیاتی دارن، تجربیات ارزنده خود را در این جا برای استفاده علاقه مندان به اشتراک بگذارند.
با توجه به این تکات مهم که بیشتر مدال های قدیمی دارای شکل های نامتعاف و بعضا بزرگی بوده و خیلی از آنها دارای دستک برای آویزان کردن به طور طبیعی بوده و یا دارای شکلی برآمده می باشند که نگهداری خیلی از آنها داخل کاور و یا آلبوم معمول سکه ها امکانپذیر نیست و باقی گذاردن آنها در بیرون نیز موجب تاثیر عوامل محیطی و هوا و رطوبت شده و ظاهر مدال ها را تخریب و فرسوده می نماید مضافا بر این که بسیاری از مدال های موجود جعبه های فابریک خود را از دست داده اند و فقط خود مدال امروزه در دسترس است.
در مورد مجموعه داری مدال های قدیمی ایرانی خصوصا مدال های قدیمی ایرانی نیز اگر نظر خاصی دارید ممنون میشوم که علاقه مندان را مستفیض بفرمایید. با سپاس