0
تشخیص ارور سکه 1000 ریال شاهچراغ
سلام
این سکه رو من هرکار کردم رنگش نرفت حتی با بنزین و تینر قوی شستم. قسمتی هم که سمباده خورده و رنگش عوض شده قبل از اینکه دسته من باشه این اتفاق براش افتاده. ایا این سکه ارور حساب میشه؟