0
اسکناس صد دلاری ارور
وقت بخیر یک عدد اسکناس صد دلاری دارم که گمان کنم ارور باشد میشه کمکم کنید متوجه بشم ارور هست و اگر هست بفهمم ارزش واقعی چقدر است با خیلی اسکناس ها مشابه و هم تاریخ مقایسه کردم این مورد نوار امنیتی رو نداشتن متشکر
بنده زیاد دلار خریدم و فروختم هیچ یک از برگ دلار ها این خط تلاقی دو نوار امنیتی وسط و تو دید نیست یا که من ندیدم باشه در ضمن اسکناس هم کاملا اصل هستش