0
سکه دلار تجاری ۱۸۷۳
سکه مد نظر از نظر ظاهر با بیشتر سکه های دلار تجاری و حتی نسخه های ۱۸۷۳ آن تفاوت دارد. با جستجوی فراوان به این نسخه رسیدم:
1873 T$1 Trade Dollar, Judd-1315, Pollock-1458, R.4, PR63 NGC

که ظاهرا از آخرین سکه های لیبرتی نشسته و تنها یکی از دو شکل دلار تجاری با لیبرتی نشسته روی کره زمین با عنوان لیبرتی میباشد. همچنین تنها ضرب ترید دلار موجود است که گرین و فاین سکه را در دو خط مکتوب کرده است.
ظاهر سکه کمی سالم تر از چیزیست که از قدمت ۱۵۰ ساله مورد انتظار است.
علاوه بر این شعار لاتین ایالات متحده آمریکا (E PLURIBUS UNUM) وضوح کافی و قطعی ندارد.
نکته منفی اما، وجود نقطه بعد از کلمات Grains، Fine، Dollar، و America در تصاویر موجود از این ضرب سکه تجاری یک دلاری ۱۸۷۳ ایالات متحده آمریکا و عدم وجود آنها در این سکه میباشد که مرا بر آن داشت تا از نظرات کارشناسی شما عزیزان از بابت قیمت و اصالت آن بهره جویم.
با تشکر و امتنان فراوان از شما کارشناسان و علاقمندان گرامی.